Thông báo tổ chức tết Trung thu tại Mầm non Phương Nga Kid Moon

Thứ 4 ngày 30/9 ( 14/8 AL) Nhà trường tổ chức vui tết trung thu cùng các con từ 14 h đến 16 h. Chương trình đêm hội trăng rằm gồm có các hoạt động:

  1. Thi bày mâm ngũ quả của cô và trò các lớp.
  2. Vẽ mặt nạ trên giấy bồi.
  3. Biểu diễn văn nghệ.
  4. Liên hoan trung thu.
  5. Phát quà trung thu.

Nhà trường thông báo đến toàn thể quý vị phụ huynh và kính mời  các vi phụ huynh bớt chút thời gian đến chung vui cùng các con.

Trân trọng,

BGH Trường Mầm non Phương Nga Kid Moon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *