Hình ảnh dã ngoại tại trang trại học đường Vạn An

Hình ảnh được ghi lại tại cuộc dã ngoại kỳ thú nông trại học đường Vạn An ngày 27/10/2016

da-ngoai-van-an-1 da-ngoai-van-an-2 da-ngoai-van-an-3 da-ngoai-van-an-4 da-ngoai-van-an-5 da-ngoai-van-an-6 da-ngoai-van-an-7 da-ngoai-van-an-8 da-ngoai-van-an-9 da-ngoai-van-an-10 da-ngoai-van-an-11

Vui lòng nhấn vào các đường link bên dưới để xem thêm hình ảnh

Chuyện chưa nói??? ==> Nhấn vào đây

Anh chàng Bạch Mã . Có mệt không nhỉ! ??? ==> Nhấn vào đây

Cuộc dã ngoại kỳ thú nông trai học đường Vạn An! ??? ==> Nhấn vào đây

Đi câu cá thôi  ==> Nhấn vào đây

Còn nữa Bố Mẹ ơi ??? ==> Nhấn vào đây

 

Only registered users can comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *