Giờ học nặn đất nặn của lớp Hoa sen 3

Hôm nay các con lớp Hoa Sen 3 đã được học tiết học đất nặn rất vui và bổ ích đấy bố mẹ ạ. Chúng con cùng nặn những bông hoa và chiếc bánh thật đẹp và nhiều màu sắc.

Bốmẹ cùng  xem tác phẩm của các con nhé

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *