Camera

Hệ thống hỗ trợ truy cập Camera trực tiếp trên trình duyệt điện thoại, không cần cài đặt phần mềm hoặc các ứng dụng bổ trợ, thuận tiện cho các Phụ huynh truy cập. Để truy cập vào Camera của nhà trường, các phụ huynh thực hiện lần lượt theo các bước hướng dẫn bên dưới.

 

LỚP BLUEMON – CƠ SỞ PHƯƠNG NGA KID MOON MONTESSORI

+ Xem trên Máy tính

+ Xem trên Android

+ Xem trên iPhone/iPad

Tên đăng nhập: phuongnga-bluemon

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0918984276

 

LỚP HOA SEN 2:

+ Xem trên Máy tính

+ Xem trên Android

+ Xem trên iPhone/iPad

Tên đăng nhập: phuongnga-hoasen2

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0918.984.276

 

LỚP HOA SEN 3:

+ Xem trên Máy tính

+ Xem trên Android

+ Xem trên iPhone/iPad

Tên đăng nhập: phuongnga-hoasen2

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0918984276

 

LỚP HOA SEN 3:

+ Xem trên Máy tính

+ Xem trên Android

+ Xem trên iPhone/iPad

Tên đăng nhập: phuongnga-hoasen3

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0918984276

 

LỚP HOA SEN 4

+ Xem trên Máy tính

+ Xem trên Android

+ Xem trên iPhone/iPad

Tên đăng nhập: phuongnga-hoasen4

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0918984276

 

LỚP HOA MAI 2:

+ Xem trên Máy tính

+ Xem trên Android

+ Xem trên iPhone/iPad

Tên đăng nhập: phuongnga-hoamai2

Mật khẩu: Vui lòng gọi 0918984276